Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to

Kronika  zplacu budowy

Muzeum na Facebooku:

facebook MUZEUMPULASKI
Muzeum na Twitterze @muzeumpulaski

@muzeumpulaski

Muzeum
jest członkiem
Loklanej Organizacji
Turystycznej
Warkocz Pilicy

sesjarady2009-010b

W dniu 27 marca w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Grójeckiego.
Na zaproszenie dyrektora muzeum władze powiatu zorganizowały sesję z okazji 10-lecia zarządzania muzeum przez Powiat Grójecki. Wśród gości obecni byli m.in. członkowie Rady Muzeum: Prof. Andrzej K. Olszewski, Leszek Kałuża – dyrektor Browarów Warka, dr Krystyna Budzianowska – historyk.
Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i sprawozdaniu Starosty z pracy zarządu – przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – Pan Tadeusz Kulawik zdał sprawozdanie z działalności rady i przedstawił problematykę związana z pomocą dla niepełnosparwmych.
Głównym punktem sesji było wystąpienie dyrektor muzeum – Iwony Stefaniak, która przypomniała kolejnych organizatorów muzeum z 42-letniej działalności instytucji, a następnie podziękowała Zarządowi i Radzie Muzeum za współpracę w ostatnich latach. Symbolem podziękowań było wręczenie Przewodniczącemu Rady Jerzemu Kaźmierczakowi, Staroście Januszowi Różyckiemu i Wicestaroście Marianowi Górskiemu medali Kazimierza Pułaskiego. Wszyscy radni zostali obdarowani materiałami promocyjnymi muzeum.
W kolejnym punktem była prezentacja multimedialna na temat działalności i osiągnięć w ostatnich latach. Iwona Stefaniak zaprezentowała także przygotowany projekt Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce, złożony do RPO WM.
W przerwie członkowie Rady Powiatu, którzy nie mieli do tej pory okazji oglądać zbiorów muzeum, zostali oprowadzeni po ekspozycji stałej i czasowej. W dalszej części obrad rada rozpatrywała projekty aktualnych uchwał. Na zakończenie uroczystej sesji odbył się koncert muzyki fortepianowej w wykonaniu pianistki Marii Skurjat-Silva.

sesjarady2009-002
sesjarady2009-003
sesjarady2009-005
sesjarady2009-006
sesjarady2009-008
sesjarady2009-010
sesjarady2009-012
sesjarady2009-013
sesjarady2009-015
sesjarady2009-016
sesjarady2009-017
sesjarady2009-018
sesjarady2009-019
sesjarady2009-020
sesjarady2009-022
sesjarady2009-024
sesjarady2009-025
sesjarady2009-026
sesjarady2009-027
sesjarady2009-028
sesjarady2009-030
sesjarady2009-034
sesjarady2009-035
sesjarady2009-037
sesjarady2009-038
sesjarady2009-041
sesjarady2009-042
sesjarady2009-043
sesjarady2009-045
sesjarady2009-046
sesjarady2009-047
sesjarady2009-048
sesjarady2009-049
sesjarady2009-050
sesjarady2009-055
sesjarady2009-053
sesjarady2009-054
sesjarady2009-056
sesjarady2009-057
herbgroj2010

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest samorządową
instytucją kultury Powiatu Grójeckiego.

Copyright © 2004-2013 Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce