Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to

Kronika  zplacu budowy

Muzeum na Facebooku:

facebook MUZEUMPULASKI
Muzeum na Twitterze @muzeumpulaski

@muzeumpulaski

Muzeum
jest członkiem
Loklanej Organizacji
Turystycznej
Warkocz Pilicy

rewit_zesp
mjwpu-logo-b

dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce

Beneficjent: Powiat Grójecki

Wartość dofinansowania: 7 822 070,25 PLN - 63,06 % kosztów kwalifikowanych
Wartość całkowita projektu: 18 020 397,27 PLN
 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Powiatu Grójeckiego

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

rewit-zesp6
kronika2011

KRONIKA Z PLACU
BUDOWY

Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce

Przedmiotem projektu są zadania polegające na: wykonaniu generalnego remontu i modernizacji pałacu w Warce – Winiarach siedziby Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego wraz z nowymi elementami wystroju wnętrza, wybudowaniu Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego wraz z parkingiem, rewitalizacji zabytkowego parku w Winiarach, konserwacji zabytków ruchomych z kolekcji Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego oraz digitalizacji zbiorów muzeum.

Realizacja projektu jest zadaniem inwestycyjnym Powiatu Grójeckiego, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013, Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.1. kultura współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Projekt został złożony do konkursu z preselekcją we wrześniu 2008 roku. W kwietniu 2009 roku znalazł się na 17 miejscu listy rankingowej ogłoszonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do dofinansowania. 29 lipca 2010 roku Starosta Grójecki i Zarząd Województwa Mazowieckiego zawarli umowę na dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce. Wsparcie europejskie wynosi 63,06%, Powiat Grójecki sfinansuje 36,94 % zadania. Koszt całościowy projektu wynosi 14 584 607,90 PLN. Termin realizacji: Pałac i CEM - czerwiec 2012 r., park – grudzień 2012.

Opis projektu

W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzony generalny remont pałacu Pułaskich - siedziby Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych. Zostanie wymienione pokrycie dachowe na dachówkę ceramiczną; wymianie podlegać będą instalacje sanitarne i elektryczne.

rewit-zesp2

Pałacyk otrzyma otwory okienne, wykonane na wzór dawnych. Drzwi wewnętrzne zostaną odrestaurowane. Zaplanowano także nowy wystrój wnętrza, przywołujący przełom XVIII/XIX w., aby pałacyk przypominał siedzibę polskiego szlachcica ziemianina, który przez stulecia zamieszkiwały kolejne rodziny, który tętnił życiem i gościł wiele historycznych postaci.

rewit-zesp7

Z pałacu zostaną wyprowadzone funkcje administracyjne, cały zostanie udostępniony do zwiedzania. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego otrzyma nowoczesne ogrzewanie, które stanowić będzie układ technologicznego ciepła, z wykorzystaniem pomp ciepła typu solanka-woda; z nim współpracować będzie układ grzewczy systemu wykorzystania naturalnego chłodu ziemi do chłodzenia pomieszczeń w obiekcie.

rewit-zesp3

Funkcje administracyjno-edukacyjne i usługowe dla zwiedzających ma przejąć nowy budynek nazwany Centrum Edukacyjno-Muzealne, który stanie w miejscu dawnego folwarku, tuż przy bramie wjazdowej na teren parku.

rewit-zesp4

Tu zaplanowano: powierzchnię na wystawy czasowe, salę konferencyjno-koncertową, salę edukacyjną, pomieszczenia administracji, bibliotekę podręczną, Archiwum Polonii Amerykańskiej, archiwum regionalne, magazyny muzealiów oraz zaplecze dla ogrodników parku.

rewit-zesp5

Na parterze budynku znajdą się nowe toalety dla zwiedzających, szatnie, sklepik muzealnych, a także kawiarenka dla turystów. Całe Centrum będzie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Podobnie jak pałac – nowy obiekt otrzyma nowoczesne ogrzewanie i klimatyzację z wykorzystaniem pomp ciepła i naturalnego chłodu ziemi. Przed budynkiem znajdzie się niewielki parking na samochody osobowe i autokar wycieczek szkolnych. Projekt Centrum Edukacyjno-Muzealnego wyłoniono w drodze konkursu architektonicznego. Konkurs rozstrzygnięto w 230. rocznicę śmierci Kazimierza Pułaskiego – 15 X 2009. Wygrała firma Bulanda - Mucha Architekci Sp. z o.o. z Warszawy, która opracowała pełną dokumentację projektowo-kosztorysową do obiektu.

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską zakłada także rewitalizację zabytkowego parku okalającego muzeum. Planuje się ogrodzenie parku, odtworzenie bram wjazdowych, utworzenie pieszych ciągów spacerowych oraz nowe nasadzenia drzew i roślinności.

rewit-zesp9

Ważnym elementem projektu będzie utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie dolnego parku wraz z zejściem do rzeki Pilicy. Nowe oświetlenie parku, mała architektura, nowe nawierzchnie alejek spacerowych, a także odsłonięcie dawnych polan parkowych – nadadzą nową jakość całemu zespołowi pałacowo-parkowemu w Winiarach.

rewit-zesp8

W ramach rewitalizacji zostaną poddane konserwacji zabytki ruchome ze zbiorów muzeum; komplety mebli, tkaniny, obrazy, grafiki, a także najstarsze rękopisy. Na zakończenie inwestycji zaplanowano digitalizację zbiorów, stworzenie wirtualnego muzeum i parku.

Dzięki realizacji projektu Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce ma szansę stać się chlubą powiatu grójeckiego i miasta Warki.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału zespołu pałacowo-parkowego w Warce, przywrócenie pałacowi, parkowi oraz infrastrukturze towarzyszącej dawnej świetności, a jednocześnie poprzez zaoferowanie nowej infrastruktury edukacyjnej i badawczo-dokumentacyjnej - wzrost dostępności do kultury oraz promocja polskiego dziedzictwa kulturowego. Muzeum w Warce dzięki realizacji projektu stanie się atrakcyjnym „produktem kulturowym” południowego Mazowsza, rozwijającym turystykę kulturową skierowaną do odbiorcy krajowego jak i zagranicznego.

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się pozytywnie do osiągnięcia takich celów jak: wzrost ogólnej atrakcyjności kulturowej i turystycznej Warki, regionu grójeckiego, a poprzez to również Województwa Mazowieckiego, zwiększenie możliwości promocji walorów dziedzictwa kulturowego Warki, powiatu i wojewódzywa, trwałe zapewnienie lepszej dostępności do miejsc generujących żywotność obszaru wokół, którego koncentruje się życie towarzyskie i kulturalne miasta oraz regionu, stymulowanie rozwoju branży turystycznej w regionie i powstawania nowych miejsc pracy w sektorze turystycznym, okołoturystycznym i usługach; kreowanie pozytywnego wizerunku miasta jako miejsca koncentrującego funkcje kultury i turystyki, a jednoczesne budowanie tożsamości kulturowej regionu oraz umacnianie więzi społecznych, ochrona i zachowanie dla dalszych pokoleń cennych walorów przyrodniczo-krajobrazowych parku w Warce wraz z doliną rzeki Pilicy.

Projekt rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Warce zakłada nadanie nowej jakości i udostępnienie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego dla szerokiej lokalnej społeczności oraz turystów z Polski i zagranicy. Zakłada zwiększenie roli Warki jako ośrodka kultury i turystyki na południowym Mazowszu oraz podniesienie rangi muzeum poprzez uwypuklenie jego historycznego bohatera Kazimierza Pułaskiego oraz walorów przyrodniczych miejsca.

Iwona Stefaniak
dyrektor Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce
 

herbgroj2010

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest samorządową
instytucją kultury Powiatu Grójeckiego.

Copyright © 2004-2013 Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce