Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przegl±darki oznacza zgodę na to

Kronika  zplacu budowy

Muzeum na Facebooku:

facebook MUZEUMPULASKI
Muzeum na Twitterze @muzeumpulaski

@muzeumpulaski

Muzeum
jest członkiem
Loklanej Organizacji
Turystycznej
Warkocz Pilicy

sympoz2009-kom22a2

Porozmawiajmy o Marii Komornickiej – sesja popularno-naukowa w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

W ramach obchodów 60.rocznicy ¶mierci Marii Komornickiej, w dniu 7 marca odbyła się w muzeum sesja popularno-naukowa po¶więcona poetce.
Sesję rozpoczęto od zwiedzania wystawy Jawa i sen. Maria Komornicka w 60. rocznicę ¶mierci. Zebranych go¶ci oprowadziła po ekspozycji dyrektor muzeum – Iwona Stefaniak, która następnie przywitała zebranych w bibliotece muzealnej i otworzyła sesję.

Jako pierwsza przedstawiła swój referat Katarzyna Ewa Zdanowicz - poetka i dziennikarka, autorka ksi±żki po¶więconej Marii Komornickiej pt. Kto się boi Marii K.? Sztuka i wykluczenie, obecnie doktorantka na Uniwersytecie ¦l±skim. Swój tekst zatytułowała: Maria K. - reaktywacja. Współczesna recepcja twórczo¶ci Marii Komornickiej.
Kolejny referat: Dlaczego nie było wielkich artystek? Kilka uwag na temat życia i twórczo¶ci Marii Komornickiej wygłosiła Beata Kacperek, autorka pracy magisterskiej o Marii Komornickiej na Uniwersytecie M.C. Skłodowskiej w Lublinie.
Szczególnie warto¶ciowym dla regionalistów i nauczycieli języka polskiego był referat Stanisławy Bachanek – wieloletniej metodyk nauczania języka polskiego, byłej pracownik Kuratorium O¶wiaty w Radomiu, zatytułowany Maria Komornicka i jej mała ojczyzna w edukacji regionalnej. Sesję zakończył referat Grażyny E. Wnuk – dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilic± w latach 1991-2006 pt. Nikt nie jest prorokiem… moje spotkania z Mari± Komornick± w Grabowie. Były tez dyskusje na temat życia, twórczo¶ci poetki, a przede wszystkim na temat nie wydanych do tej pory wszystkich dzieł poetki i jej listów.
W przerwie sesji odbył się koncert Spotkajmy się w niebie Tomasza Wachnowskiego – poety, tek¶ciarza i kompozytora.
 

sympoz2009-kom00
sympoz2009-kom01
sympoz2009-kom02
sympoz2009-kom03
sympoz2009-kom04
sympoz2009-kom05
sympoz2009-kom06
sympoz2009-kom07
sympoz2009-kom08
sympoz2009-kom09
sympoz2009-kom10
sympoz2009-kom11
sympoz2009-kom12
sympoz2009-kom13
sympoz2009-kom14
sympoz2009-kom15
sympoz2009-kom16
sympoz2009-kom17
sympoz2009-kom18
sympoz2009-kom19
sympoz2009-kom20
sympoz2009-kom21
sympoz2009-kom22
herbgroj2010

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest samorz±dow±
instytucj± kultury Powiatu Grójeckiego.

Copyright © 2004-2013 Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce