Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przegl±darki oznacza zgodę na to

Kronika  zplacu budowy

Muzeum na Facebooku:

facebook MUZEUMPULASKI
Muzeum na Twitterze @muzeumpulaski

@muzeumpulaski

Muzeum
jest członkiem
Loklanej Organizacji
Turystycznej
Warkocz Pilicy

Ruszył KONKURS
na opracowanie koncepcji architektonicznej
Centrum Edukacyjno-Muzealnego
przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego

Konkurs skierowany jest do architektów, zorganizowany jest w formie konkursu architektonicznego, jednoetapowego, realizacyjnego. Uczestnicy konkursu składaj± wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiaj±cy dopu¶ci do udziału w konkursie i zaprosi do składania prac konkursowych, uczestników spełniaj±cych wymagania okre¶lone w Regulaminie Konkursu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce wraz z parkingiem.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej architektonicznie i eksploatacyjnie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym i estetycznym koncepcji, która wpisze się w krajobraz zabytkowego parku w Warce-Winiarach i zamknie estetycznie cało¶ć kompozycyjn± parku. Zadaniem konkursu jest wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa Centrum Edukacyjno-Muzealnego przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce wraz z parkingiem” oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacj± inwestycji.

Konkurs ogłosił Starosta Grójecki, materiały konkursowe s± dostępne na stronie www.bipgrojec.pl (przetargi, SIWS).

herbgroj2010

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest samorz±dow±
instytucj± kultury Powiatu Grójeckiego.

Copyright © 2004-2013 Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce