Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przegl±darki oznacza zgodę na to

Kronika  zplacu budowy

Muzeum na Facebooku:

facebook MUZEUMPULASKI
Muzeum na Twitterze @muzeumpulaski

@muzeumpulaski

Muzeum
jest członkiem
Loklanej Organizacji
Turystycznej
Warkocz Pilicy

Na ratunek „Chrystusowi Frasobliwemu”

Zapewne wszystkim odwiedzj±cym zabytkowy park w Winiarach znana jest Kapliczka na Trzecie Tysi±clecie z Chrystusem Frasobliwym, wyrzeĽbionym w pniu starego jesionu, autorstwa ¶.p. Stefana Lisowskiego. Od kilku miesięcy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego czyni usilne starania o uratowanie kapliczki przed zniszczeniem. W szybkim tempie przechyla się pień drzewa, gnije od podłoża i zżerany jest przez szkodniki drzew. Postanowili¶my za wszelk± cenę uratować parkow± kapliczkę!

Przypomnijmy, że Kapliczka na Trzecie Tysi±clecie powstała z inicjatywy artysty rzeĽbiarza Stefana Lisowskiego w 1998 roku. Została wyrzeĽbiona w pniu starego jesionu, którego zniszczyło uderzenie pioruna podczas jednej z burz. Jesion został roztrzaskany w górnej partii drzewa, natomiast dolny pień wraz z ukorzenieniem pozostał. Wówczas Stefan Lisowski – artysta rzeĽbiarz z Góry Kalwarii zaproponował wyrzeĽbienie w pniu drzewa Chrystusa Frasobliwego z dedykacj±: „Tobie Chryste na Trzecie Tysi±clecie”. Tak podczas lata 1998 roku powstała Kapliczka na Trzecie Tysi±clecie w winiarskim parku. Wiele osób musiało być zaangażowanych, aby to przedsięwzięcie się udało. Stefanowi Lisowskiemu pomagali: Marek Czaplarski i Ireneusz Kali¶ciak – członkowie Grupy Communio Graphis. Pracowali także ogrodnicy muzeum: Sławomir Szewczyk i Witold Wi¶niewski. Le¶niczy ¶.p. Andrzej Wojakowski, a wraz z nim Wojciech Kaczmarek z Nadle¶nictwa Dobieszyn przycięli odpowiednio pień drzewa. Instalację odgromow± i o¶wietlenie zamontował Pan Mirosław Smogur, zadaszenie kapliczki wykonał Pan Marek Jarecki. Z wareckiego FUM-u pochodzi krzyż umieszczony nad Chrystusem. Litery zamontował Pan Jacek Matlakowski. Kapliczkę uroczy¶cie po¶więcił ks. Biskup Marian Du¶ dnia 18 paĽdziernika 1998 roku, a towarzyszyli mu: ks. Dziekan Wojciech Łagowski i ks. Kanonik Wiesław Zaręba. Nie odbyłoby się to wszystko bez zaangażowania dyrektor muzeum Anny Kornatek i jej męża ¶. p. Tadeusza Kornatka.

Dzi¶, aby uratować rzeĽbę przed zniszczeniem zwrócili¶my się z pro¶b± do Pana Piotra Lisowskiego (syna Stefana) – konserwatora zabytków (zarówno rzeĽby jak i malarstwa) oraz do artystów z grupy Communio Graphis z Góry Kalwarii. Jeste¶my szczerze wdzięczni, że odzew tych osób był natychmiastowy. Pan Piotr Lisowski opracował program naprawczy i konserwatorski. W najbliższych dniach rozpocznie się konserwacja kapliczki. Ponownie po 15 latach muzeum poszukuje życzliwych osób, które z własnej i nieprzymuszonej woli chc± pomóc, po¶więcić swój prywatny czas, swoje pieni±dze i zrobić co¶ pożytecznego dla otoczenia. Jeste¶my szczerze wdzięczni i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy już zdeklarowali swoj± pomoc. Będziemy informowali o postępach prac przy naszej kapliczce.

Iwona Stefaniak

Po¶więcenie kapliczki,
18 paĽdziernik 1998 r.

Fot. z archiwum Muzeum, fot. B.¦nieciński

herbgroj2010

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest samorz±dow±
instytucj± kultury Powiatu Grójeckiego.

Copyright © 2004-2013 Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce