Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przegl±darki oznacza zgodę na to

Kronika  zplacu budowy

Muzeum na Facebooku:

facebook MUZEUMPULASKI
Muzeum na Twitterze @muzeumpulaski

@muzeumpulaski

Muzeum
jest członkiem
Loklanej Organizacji
Turystycznej
Warkocz Pilicy

Salon mały – amerykańskie losy Kazimierza Pułaskiego

W latach 1777–1779 Kazimierz Pułaski walczył o niepodległo¶ć Stanów Zjednoczonych AP. Możemy tu poznać zarówno działalno¶ć wojskow± Pułaskiego, jak również pami±tki zwi±zane z bogat± legend± i pamięci±, która pozostała po zasłużonym Bohaterze na ziemi amerykańskiej. Największe wrażenie wywiera obraz Stanisława Batowskiego ¦mierć Pułaskiego pod Savannah, pokazuj±cy moment ¶miertelnego zranienia Kazimierza i upadek z konia. Jest to autorska replika obrazu z 1933 r. wykonana około 1940 r. Tuż obok portrety malarskie Kazimierza Pułaskiego z XIX w. Na przeciwległej ¶cianie obraz o tej samej tematyce pędzla ucznia Jana Matejki – Włodzimierza Łuskiny z 1893 r. Warto zwrócić uwagę na kopię proporca Legionu Pułaskiego, usytuowan± na pice w rogu saloniku. To jedna z niewielu kopii sztandaru Legionu Pułaskiego, podarowana do wareckiego muzeum przez amerykańsk± organizację Synowie Rewolucji Amerykańskiej w 1997 r. Pod proporcem znajduje się urna z ziemi± z pola bitwy pod Savannah – dar władz miasta Savannah z 1976 r. Pomiędzy oknami, niewielkich rozmiarów Portret Kazimierza Pułaskiego z XIX w., a pod nim dwie francuskie miniatury z XVIII w. przedstawiaj±ce Benjamina Franklina i George’a Washingtona.

Ciekawostk± s± grafiki i fotografieumieszczone wokół sekretery. Można tu zobaczyć pomnik ku czci Kazimierza Pułaskiego, wystawiony na Monterey Square w Savannah w 1859 r., fotografię lotnicz± FortuSalon mały – amerykańskie losy Kazimierza Pułaskiego Pułaskiego w Savannah z 1938 r.
czy fotografię statku pasażerskiego „PUŁASKI”, który w latach 30-tych XX w. pływał m. in. na trasie Gdynia – Nowy Jork. W sekretarzyku widzimy m.in. kopię ostatniego listu Pułaskiego z 1779 r., pisanego z obozu pod Savannah do generała Lincolna, symboliczny klucz do miasta Savannah oraz znaczek Parady Pułaskiego w USA z 1929 r.

Wystrój saloniku stanowi złocony komplet mebli z XIX w. z bogato zdobionym stołem, sekretarzyk „Maria Teresa” z XVIII w. zakończony zdobnym gzymsem, dywan perski z XIX w. Interesuj±cym zbiorem, w czę¶ci tylko eksponowanym w tej sali s± tzw. Proklamacje Dnia Pułaskiego, wydawane przez poszczególnych Prezydentów USA.

nm_malysalon
herbgroj2010

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest samorz±dow±
instytucj± kultury Powiatu Grójeckiego.

Copyright © 2004-2013 Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce