Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przegl±darki oznacza zgodę na to

Kronika  zplacu budowy

Muzeum na Facebooku:

facebook MUZEUMPULASKI
Muzeum na Twitterze @muzeumpulaski

@muzeumpulaski

Muzeum
jest członkiem
Loklanej Organizacji
Turystycznej
Warkocz Pilicy

Duży salon – polskie losy Kazimierza Pułaskiego

W XVIII w. tylko sale reprezentacyjne w bogatych domach były rzeczywi¶cie urz±dzane meblami, wy¶ciełanymi drogimi tkaninami i przyozdobionymi rzemiosłem artystycznym. Wyposażenie wnętrz często traktowano przede wszystkim jako dekoracje, a dopiero póĽniej liczyła się funkcjonalno¶ć i względy użytkowe. Takie też wrażenie możemy mieć zwiedzaj±c największy salon pałacu Pułaskich. Zgromadzone tu eksponaty w znacznej mierze pochodz± z XVIII i pocz±tku XIX w. Poznamy tu polskie losy Kazimierza Pułaskiego, jednego z najzdolniejszych przywódców konfederacji barskiej.

Zwiedzanie rozpoczynamy od najstarszego portretu Kazimierza Pułaskiego, namalowanego przez nieznanego autora, na przełomie XVIII i XIX w. Na komodzie pod portretem wyłożono faksymile księgi parafialnej z zapisem aktu chrztu Kazimierza Pułaskiego. Tuż obok portret księcia Karola Kurlandzkiego z żon± i córk±, pędzla Jana Nepomucena Bizańskiego z II poł. XIX w. Artysta skopiował obraz z dzieła szwajcarskiego malarza Antona Graffa. Czasy konfederacji barskiej przypominaj± obrazy po obu stronach kominka: Józefa Brandta Konfederaci barscy z 1875 r., Kornelego Szlegiela Pułaski w Barze z 1850 r. Z II poł. XVIII w. pochodzi Portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oprawiony w złocon± ramę z epoki. Obronę Jasnej Góry przez oddział Kazimierza Pułaskiego przywodz± na my¶l dwa dzieła: akwarela Juliusza Kossaka Pułaski pod murami Częstochowy datowana na ok. 1887 r. i obraz olejny Józefa Chełmońskiego Pułaski pod Jasn± Gór± z 1875 r. Warto zwrócić uwagę na przeszklon± witrynę orzechow±, w której eksponowane s± dwa listy Kazimierza Pułaskiego do Józefa Zaremby, pisane pod Jasn± Gór± (w roku 1770 i 1772). Muzeum posiada w swojej kolekcji oryginalne listy. W witrynie znajduj±się również przykłady broni palnej i siecznej z poł. XVIII w., a także aplikacja ze sztandaru konfederatów barskich.

Meble zgromadzone we wnętrzu: to dwa komplety w stylu Ludwika XVI z XVIII w., barokowa szafa kredensowa z I poł. XVIII w. na porcelanę stołow±, komody kolbuszowskie i sekretera „Maria Teresa” z tego samego okresu. Wnętrze uzupełniaj± tkaniny: polskie pasy kontuszowe, dywany wschodnie z XIX w. Nad sekreter± zegar ¶cienny, złocony z przełomu XVIII i XIX w., sygnowany: Johann Brethauer. Wyeksponowano tu również mapę Polski z 1732 r., mapę Polski z 1750 r., mapę Podola i Wołynia z II poł. XVIII w., a także kopię Manifestu Kazimierza Pułaskiego, wydanego w 1773 r.

herbgroj2010

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest samorz±dow±
instytucj± kultury Powiatu Grójeckiego.

Copyright © 2004-2013 Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce